aviornis.com.pl
Portal hodowców ptaków i zwierząt ozdobnych

Ogrodnictwo i dendrologia - Metody walki z chwastami

Franek - 2008-03-23, 21:06
Temat postu: Metody walki z chwastami
Metody walki z chwastami

Chwasty to rośliny niepożądane na polu uprawnym. Ich konkurencja z roślinami uprawnymi o wodę, składniki pokarmowe oraz światło powoduje obniżenie ilości i jakości plonu.
Zagrodzenie ze strony chwastów zwiększa fakt wytwarzania przez nie bardo dużej liczby nasion (od kilku do kilkuset tysięcy) oraz stała obecność nasion chwastów w glebie i ich sukcesywne kiełkowanie.

Chwasty mogą utrudniać zabiegi agrotechniczne, przenosić choroby i dostarczać pokarmu szkodnikom roślin uprawnych. Za chwastu uznaje się roślin niepożądane w lanie roślin, uprawnych, które stanowią główny plon. Chwastami mogą być rośliny dzikie jak i samosiewny roślin uprawnych.

Regulacja zachwaszczenia. (zwalczanie chwastów)

Metody agrotechniczne pozwalają zapobiec zachwaszczeniu, wśród nich wyróżniamy:
- stosowanie płodozmianów
-uprawę międzyplonów
-uprawę odmian zrejonizowanych
-przestrzeganie optymalnych terminów siewów
-odpowiednie normy wysiewu
-stosowanie w odpowiedni sposób nawozów organicznych (długo ferementowany obornik)
-nawożenie azotowe dzielone i w małych dawkach

Metody mechaniczne polegają na niszczeniu organów wegetatywnych i generatywnych, nadziemnych i podziemnych. Wśród, nich znajduje się wiele zbiegów uprawowych przedsiewnych, jak i pielęgnacyjnych, po wschodach i podczas wzrostu wegetatywnego .Zadaniem zabiegów uprawowych przedsiewnych jest staranne przygotowanie gleby do wzrostu i rozwoju rośli uprawnych.
Zamilczamy do nich:
- orka - powodue przemieszczanie organów generatywnych i wegatywnych w głębsze warstwy gleby. Powoduje to, że kiełkujące nasiona, bulwy wykorzystują wszystkie substancje zapasowe na tworzenie długich cienkich kiełków, które są słabe i nie dociekają do powierzchni gleby.
- kultywatorowanie – powoduje wyciąganie rozłóg roślin kłączowych, które następnie należy z pola usunąć.
- bronowanie – powoduje niszczenie zaskorupienia rozbijanie grud, i siewek chwastów po wschodach, a przed wykiełkowaniem roślin uprawnych. Bronowanie, można też przeprowadzać po wschodach na uprawach gdzie występują redliny przy użyciu brony siatkowej (chwastownik)
- glebogryzarki – niszczą chwasty, i ich korzenie w wierzchniej warstwie gleby
Do zabiegów, pielęgnacyjnych należy uprawa międzyrzędowa wykorzystywana jest na plantacjach z szerokimi międzyrzędziam. Wykorzystuje się do tego celu takie narzędzia i maszyny jak
- wybielacz - zbudowany z sekcji roboczych, w skład których wchodzą gesiostopki, norze kontowe. Ich zadaniem jest podcinanie korzeni chwastów znajdujących się w międzyrzędziach
- obsypnik – zbudowany z radełek z rozsuwanymi skrzydełkami, slurzy do obsypywanie redlin ziemniaków, podczas którego siewki chwastów przykrywane są glebą.
- glebogryzarka do uprawy międzyrzędowej – zasada działania tak sama jak w zwykłej glebogryzarce.

Metody chemiczne. Do zwalczania chwastów służą herbicydy. Są to środki chemiczne, które w różny sposób mogą oddziaływać na niepożądane rośliny znajdujące się na plantacji.
Herbicydy możemy podzielić w następujący sposób:
Nalistne:
- kontaktowe nieselektywne (niszczą części zielone wszystkich roślin znajdujących się na danym terenie, lecz rośliny wieloletnie mogą po tym zabieguodrastac z korzeni)
- kontaktowe selektywne (ich cecha polega na zatrzymywaniu się na blaszkach liściowych roślin dwuliściennych a spływaniu z liści roślin zbożowych, wynika to z budowy morfologicznej liści i konta ustawienia ich względem płaszczyzny)
- układowe nieselektywne (działanie ich polega na przedostawaniu się do wnętrza rośliny a dalej do korzeni i rozłóg powodują zniszczenie całej rośliny)
-układowe selektywne (służą do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach)
Doglebowe:
Działają one w glebie przez różny czas. Dzielą się na selektywne i nieselektywne.

Coraz częściej produkowane są herbicydy dwu lub trzy składnikowe dające możliwość jednoczesnego zwalczania większej liczby gatunków chwastów. Wiele herbicydów można stosować z wspomagaczami (adiutantami), dzięki którym można zmniejszyć dawkę preparatu oraz zwiększyć skuteczność zabiegu.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group